С пълно единодушие членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион одобриха основната рамка за развитието му до 2027 г.
С пълно единодушие членовете на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион одобриха основната рамка за развитието му до 2027 г.
Това стана на онлайн заседание, проведено на 28.09.2022 г.
Актуални схеми
В момента няма актуални схеми.
Предстоящи събития
В момента няма Предстоящи събития.