Оценени проекти

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.

Решение № РД-02-36-400 от 05.05.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-309 от 06.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-60 от 20.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-11 от 07.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-2 от 05.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Сключени договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”

Обявление за възложени договори по Заявление 2015BG16SPO001

Обявление за възложени договори по Заявление 2014BG16SPO002

Обявление за възложени договори  по Заявления 2014BG16SPO001Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”
по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г.

Решение № РД-02-36-1384 от 14.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-1209 от 11.10.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-596 от 05.11.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-544 от 13.10.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Обявление за възложени договори към 30.09.2015 г.

Решение № РД-02-36-426 от 19.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощСключени договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Обявление за възложени договори към 30.09.2015 г.

Обявление за възложени договори/ издадени заповеди за безвъзмездна финансова помощ по фонд „Солидарност“ към 31.07.2015 г.

Списък на първите договори по фонд „Солидарност“ на ЕС, които бяха сключени на 01.06.2015 г.


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Решение № РД-02-36-320 от 08.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-543 от 13.10.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-463 от 02.09.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-379 от 21.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-362 от 16.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-360 от 15.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-338 от 02.07.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-321 от 23.06.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-264 от 28.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение № РД-02-36-250 от 20.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG161PO001/5-03/2013
"Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

Решение от 03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решениеот 09.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -Димитровград, Нови пазар, Ботевград, Мездра, Генерал Тошево, Троян, Никопол

Решение от 03.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Сандански, Горна Оряховица, Свиленград, Поморие и Берковица
Решение от 16.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Елхово

Решение от 16.05.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Попово и Козлодуй
Решение от 14.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Ивайловград


BG161PO001/5-02/2012
"В подкрепа за следващия програмен период"

Решение № РД-02-36-402/04.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Асеновград
Решение № РД-02-36-237/13.05.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Димитровград
Решение № РД-02-36-149/27.03.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Горна Оряховица
Решение № РД-02-36-832/22.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-790/08.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-780 /27.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение № РД-02-36-755 /19.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 03.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Хасково, Смолян, Велико Търново, Видин и Ловеч
Решение от 16.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Кюстендил и Ямбол
Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 24.07.2013 г. на общините Велинград, Враца, Шумен, Лом и Карлово
Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 04.07.2013 г. на общините Разград, Стара Загора, Пловдив, Кърджали и Казанлък
Решение от 20.05.2013 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините Ботевград, Силистра и Търговище
Решение от 11.02.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помош - Столична община
Решение от 31.01.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - гр. Добрич 


BG161PO001/4.1-05/2011
„Подкрепа за реконструкция обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали"
Решение от 19.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 24.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Решение от 08.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”
Решение от 29.08.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 07.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Изменение на Решение от 11.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 06.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на допустимостта от 07.03.2011 г.
Резултати от оценката на административното съответствие от 08.02.2011 г.


BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”
Решение от 14.05.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение  от 29.03.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 21.02.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.12.2010 г. за изменение на Решение от 04.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 04.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”
Решение от 20.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”
Решение от 17.01.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценка на административното съответствие и допустимостта от дата 07.12.2012 г.


BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
Решение от 29.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценка на административното съответствие и допустимостта от 31.05.2012 г.


BG161PO001/3.2-01/2010 „Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие”
Решение от 29.08.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение за одобрение на Средносрочна рамкова инвестиционна програма от 22.11.2010 г.


BG161PO001/3.1-04/2011 „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк”
Решение от 24.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
Решение за изменение от 30.07.2012 г. на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на допустимостта от 23.06.2011 г. 
Резултати от оценката на административното съответствие от 13.06.2011 г.


BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”
Изменение в Решение от 10.11.2010 г. на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение за класиране на кандидатите по процедура за предварителен конкурентен подбор от 15.01.2010 г.


BG161РО001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма”
Решение от 13.07.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.10.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 15.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/2.3-01/2010 
„Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия”
Решение от 28.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
Решение за изменение от 27.08.2012 г. на Решение РД-02-14-1762/12.07.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”
Решение от 25.08.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.09.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 17.10.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 30.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 30.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 23.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 28.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 11.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 28.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 24.03.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
Решение от 25.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 29.06.2012 г. за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 08.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.5-01/2010 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Община Бургас”
Решение от 15.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение на ЕК C(2011) 5988 от 16.08.2011 г.


BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
Решение от 29.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.4-07/2010
„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Изменение на Решение от 25.05.2011 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение от 03.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
Решение от 05.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.04.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на административното съответствие от 07.03.2011 г.
Резултати от оценката на допустимостта от 25.02.2011 г.


BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
Решение от 16.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 17.05.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финанасова помощ


BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”
Решение от 21.12.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
Решение РД-02-36-782 от 23.12.2014 г. за одобряване на проектните предложения на Общините Варна, Лом, Тунджа и Столична
Решение РД-02-36-300 от 20.05.2014 г.
Решение от 24.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Изменение за решение от 04.10.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Изменение за решение от 29.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 07.06.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение РД-02-14-17/ 08.01.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за оттегляне на проектното предложение на община Казанлък


BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
Решение от 20.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Решение от 02.08.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 25.01.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 28.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 01.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   


BG161PO001/1.1-11/2011
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
Решение от 30.09.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 20.02.2012 г. за предоставяне на БФП на проектно предложение BG161PO001-1.1.12-0012
Решение от 19.12.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”
Решение от 30.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 02.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 20.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на допустимостта
Решение от 30.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Резултати от оценката на административното съответствие от 13.05.2011 г.


ВG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”
Решение от 01.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 22.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 19.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 13.12.2010 г. за изменение на Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 26.10.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-08/2010
„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”
Решение от 31.05.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
Решение от 01.03.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 12.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение за отхвърляне на Средносрочната рамкова инвестиционна програма на конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването от 15.05.2010 г.
Решение № РД-02-36-552/26.06.2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-07/2009
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”
Решение от 30.04.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 04.04.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 21.03.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 29.05.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 01.06.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 05.07.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Решение от 15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 24.07.2012 г. за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ


ВG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 14.11.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


BG161PO001/1.1-02/2008
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Решение от 01.11.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Последна промяна: 15 Ноември 2016 г. 15:18