Очаквани резултати от реализирането на проектите
  • подобрена материална/техническа база
  • обновен подвижен състав
  • увеличен брой пътници
  • подобрено качество на предоставяната услуга
  • повишаване на мобилността в градовете, включително мобилността на хората с увреждания

 

Последна промяна: 17 Август 2012 г. 15:52