Подадени проекти
Информацията за подадените проекти се актуализира всяка седмица. Всички проекти посочени в таблицата по-долу са на различен етап от оценяването си. В момента повече информация за тях не може да бъде предоставена.

След одобряване на проект, той ще се появи с подробна описателна информация в секция Финансирани проекти по ОПРРИнформация за подадените проектни предложения по отворените схеми към 09.02.2015 г.

Пътят на проекта по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (кратък вариант)

Пътят на проекта по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. (разширен вариант)Последна промяна: 16 Февруари 2015 г. 15:08