Индикативни програми 2014-2020
Изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
Срок за коментари: 31.03.2023
Публикувано е изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. от месец февруари 2017 г.
прочети още
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. (изменение м.април 2017 г.)
Срок за коментари: 31.03.2023
Публикувано е изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. от месец април 2017 г.
прочети още
Архив