Индикативни програми 2014-2020
Изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.
Срок за коментари: 31.12.2023
Публикувано е изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. от месец февруари 2017 г.
прочети още
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Срок за коментари: 31.12.2023
КН на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
прочети още
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г. (изменение м.октомври 2016 г.)
Срок за коментари: 31.12.2023
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г. (изменение м.октомври 2016 г.)
прочети още
Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г. (изменение м.май 2016 г.)
Срок за коментари: 31.12.2023
Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри изменение на Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
прочети още
Изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г., от месец октомври 2015 г.
Срок за коментари: 31.12.2023
КН на ОПРР 2014-2020 одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2015 г.
прочети още
Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Срок за коментари: 31.12.2023
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
прочети още
Архив