Външни оценители

 
Външни оценители на проектни предложения по Оперативна програма "Регионално Развитие" 2007-2013 г.

Външни експерти-съгласно т.11, § 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 121/31.05.2010 г. външен оценител е лице, избрано и включено в списъка по чл. 17, ал. 1, което не заема длъжност в държавната администрация. Следните кандидатури попадат в категория външни експерти по смисъла на т. 12, § 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 121/31.05.2010 г., тъй като заемат длъжност в държавната администрация и ще бъдат добавени в списъка на кандидати определени за външни експерти:

№ Име
1 Валентин Трифонов
2 Гергана Мутафчиева
3 Даниел Богданов
4 Даниела Накова
5 Десислав Михайлов
6 Димитринка Христова
7 Добромир Василев
8 Екатерина Георгиева
9 Златина Тодорова
10 Зорница Кралева
11 Ирина Рангелова
12 Маргарита Велчева
13 Мариус Младенов
14 Мария Пеева
15 Мира Радкова
16 Николай Каменов
17 Николай Младенов
18 Петър Генов
19 Петя Георгиева
20 Петя Христова
21 Първолета Тодорова
22 Райна Попова
23 Станислава Драгоева-Димитрова

Последна промяна: 13 Юли 2012 г. 13:52