Новини
Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
19.06.2018 Обучение по процедура „Развитие на туристическите атракции“
по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
07.06.2018 Европейската комисия предложи България да получи близо 2.26 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията в Бургаска област
за преодоляване на щетите от наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г.
Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
07.06.2018 Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите
Промяна на Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. на Министерство на финансите, влязла в сила от 01.06.2018 г.
Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
04.06.2018 Одобрено проектно предложение на Столична община по ОПРР 2014-2020
На 04.06.2018 г. е одобрен проект от Инвестиционната програма на Столична община по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община”
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
25.05.2018 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ спечели проект за подобряване и укрепване на административния си капацитет
от Европейската комисия
Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1  на ОПРР
14.05.2018 Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1 на ОПРР
Удължен е срокът за постигане на индивидуалните етапни цели от общините бенефициенти по ПО1 на ОПРР
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
30.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г.
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.
27.03.2018 Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г.
Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Управляващия орган по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020
08.02.2018 Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Управляващия орган по процедури, възлагани в изпълнение на ОПРР 2014-2020
Анализът е публикуван в меню "Обществени поръчки"/ по ОПРР 2014-2020
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
30.01.2018 Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Изменените документи са публикувани в меню "Изпълнение на договори"
Архив на новините
| 1 | 2 | 3 |