Архив новини
26.11.2014 ВАЖНО! Актуализирани са Указанията за промени в договори и рамкови споразумения и Указанията за промяна на проекти по Техническа помощ

Във връзка със заповед № РД-02-14-1091/17.11.2014 г. за назначаване на г-жа Деница Николова за ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., са актуализирани образците на анекси и придружаващите ги документи за промяна на договори и рамкови споразумения в “Указанията за промени в договори и рамкови споразумения и в “Указанията за промяна на проекти по Техническа помощ.

         Актуализираните Указания за промени в договори и рамкови споразумения и на проекти по Техническа помощ са качени в меню „Изпълнение на договори”, подменю „Указания за изпълнение на договори”.
Обратно към списъка с Новини