Архив новини
02.12.2014 Г-жа Деница Николова, заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОПРР ще участва в Годишната конференция на НСОРБ

Деница Николова, заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ ще участва в дискусията във втория панел на Годишната конференция на НСОРБ на тема „Оперативна програма „Регионално развитие“ – между два програмни периода“. Г-жа Николова ще представи напредъкът по ОП „Регионално развитие“ в края на 2014 г., както и актуална информация за хода на преговорния процес по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В дискусията ще бъде  представен приносът на ОП „Региони в растеж“ в политиката на България за намаляване на междурегионалните различия; очакваните срокове за одобряване и стартиране на първите схеми по Програмата; възможностите за достъп на общините до финансиране за укрепване на градовете, подобряване на свързаността на регионите и качеството на живот в отделните населени места.

Заместник-министърът на регионално развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова, ще представи актуална информация за фонд „Солидарност“ на Европейската комисия, по който УО на ОПРР, беше определен за национален орган, отговорен за управлението и контрола на средствата в България, както и за програмите за трансгранично сътрудничество.

 

Обратно към списъка с Новини