Архив новини
09.12.2014 Годишна информационна конференция на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. на 10.12.2014 г.

В Годишната информационна конференция на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. ще бъде представен постигнатият напредък по ОПРР през 2014 година и предизвикателствата при приключване на програмата. В рамките на информационната конференция ще бъдат представени добри практики и споделен успешен опит на приключилите проекти през 2014 година, финансирани по ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В края на конференцията ще бъдат връчени награди за най-успешните проекти, допринесли за постигане на напредъка по Програмата и популяризиране на приноса на ЕС и ЕФРР за подобряване на качеството на живот в регионите в страната и постигане на балансирано устойчиво развитие.

Обратно към списъка с Новини