Архив новини
12.01.2015 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. с нов заместник-ръководител на Управляващия орган

Ася Станкова е заместник-ръководител на Управляващия орган на ОПРР, съгласно заповед от 12.01.2015 г. на Mинистъра на регионалното развитие и благоустройството. Г-жа Станкова ще ръководи и организира техническата и оперативна дейност на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в качеството й на и.д. главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
Обратно към списъка с Новини