Архив новини
27.01.2015 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова откри изграждането на велоалеи в Пловдив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова откри изграждането на 48 км велоалеи в Пловдив

Символичната първа копка беше направена днес, 28.01.2015 г., от 11.00 часа, в град Пловдив, район „Тракия", бул. „Освобождение" до кръстовището с улица „Цветан Лазаров".

Изграждането на 48 километра велоалея се изпълнява по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от ЕФРР. Общата стойност на велопроекта е 13 956 748.80 лв. с ДДС. Ще бъдат изградени 37 км изцяло нови велоалеи. Отделно 11 километра от вече съществуващите ще бъдат рехабилитирани. Дейностите включват още преустройство на прилежащата инфраструктура от бордюри и тротоари, вертикална и хоризонтална маркировка, връзки между маршрутите, 690 велостоянки по протежение на цялата територия. С изпълнението на проекта ще бъде намалено замърсяването и вредните емисии в Пловдив. Велосипедистите ще разполагат с разширена и обновена мрежа от маршрути, улесняваща достъпа им до различни точки в града. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 231 дни.  

 

 

Обратно към списъка с Новини