Архив новини
05.02.2015 Важно!!! Публикувани са нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

С оглед гарантиране, че възможно най-голям брой договори за БФП ще могат да бъдат успешно реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г., е направена промяна в Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2007-2013 г. Управляващият орган на ОПРР уведомява всички свои бенефициенти, че на интернет страницата на програмата са публикувани актуализирани документи.

Документите са достъпни  в меню „Изпълнение на договори”, под меню „Указания за изпълнение на договори” и под меню „Указания обществени поръчки“.

Актуалните до 30.01.2015 г. Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ и пакет с документи касаещи исканията за плащане са налични в секция АРХИВ.
Обратно към списъка с Новини