Архив новини
09.03.2015 Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от бедствията в периода 19-23 юни 2014 г.

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. съгласно заповед № РД-02-36-88/09.03.2015 г. са публикувани Изисквания и пакет документи за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”, по Заявление, регистрирано под номер 2014BGSPO001. Изпълнителните органи по схемата са поканени да подадат проектни предложения съгласно горепосочените изисквания, в срок до 06.04.2015 г.

Обратно към списъка с Новини