Архив новини
17.04.2015 Финализирани са преговорите с Европейската комисия за обхвата на програмата „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Това стана ясно след проведените двудневни преговори между заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и представителите на DG REGIO в ЕК.

По време на посещението на зам.-министър Николова в DG REGIO в Брюксел бяха обсъдени вариантите и модела за предварително изпълнение по основния приоритет на ОП «Региони в разстеж» 2014 – 2020 г. - постигане на устойчиво интегрирано градско развитие. В момента се финализират необходимите национални процедури, за да може окончателния вариант на Програмата да получи одобрение от Европейската комисия.

По време на преговорите в Брюксел, стана ясно, още, че се очаква Европейска комисия да одобри през м. юни програмите за териториално сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз на програмен комитет. Това са Програмите за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия“, „България-Македония“ и „България-Турция“. Комисията даде „зелена светлина“ за стартиране на тяхното предварително изпълнение. През месец юли се очаква Комитетът за наблюдение на програмите да одобри насоките за кандидатстване и да бъдат публикувани първите покани за подаване на проектни предложения.

Обратно към списъка с Новини