Архив новини
07.05.2015 Министерски съвет одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

На днешното си заседание Министерски съвет одобри окончателния вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет и даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството да изпрати варианта на програма за официално одобрение от службите на Европейската комисия. Програмата е одобрена с решение на заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРР 2014-2020, проведено на 30.04.2015. и на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз от 05.05.15 г. Очаква се ОПРР 2014-2020 да бъде официално одобрена в началото на м. юни 2015 г.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за интегрирано и устойчиво градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване на градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Подкрепата за 28 малки града от националната полицентрична система ще се осъществява, чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Обратно към списъка с Новини