Архив новини
04.06.2015 16-то заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и 2-ро на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. се провежда днес, 5.06.2015 г., в София

16-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и 2-ро на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. се провеждат в София, резиденция „Бояна“, зала „Триадица“, дом № 2

Заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. ще бъде открито от министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова. Участие ще вземат представители на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, членове на Комитета за наблюдение и представители на Управляващия орган на ОПРР. По време на заседанието ще бъдат обсъдени възможностите за наддоговаряне на финансовия ресурс по ОПРР 2007 - 2013 г., по отношение на списъка с резервни проекти.

Г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР ще открие 2-рото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. На него ще бъдат представени ключовите промени в последния вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и актуална информация за хода на преговорния процес с Европейската комисия. Членовете на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014 – 2020 г. ще получат актуална информация за предстоящото обявяване на схеми и прием на проекти за финансиране до края на 2015 г., съгласно Индикативната годишна работна програма за ОПРР 2014 – 2020 г., както и концепция на Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. По време на заседанието ще бъде представена процедурата за избор на проекти по Приоритетна ос 7 "Регионална пътна инфраструктура" .

Обратно към списъка с Новини