Архив новини
11.11.2016 ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. осигурява 370 млн.лв. допълнителни инвестиции за развитие на градовете и културно-историческия туризъм

Осигуряваме 370 млн.лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това е важна стъпка за облагородяване на регионите в България, обновяване на обекти за културно-историческия туризъм и  разкриването на нови работни места. Това заяви министър Лиляна Павлова, която присъства на подписването на Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. В церемонията участие взеха и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството  и ръководител на УО на ОПРР – г-жа Деница Николова, а подписи положиха заместник главния директор на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ – г-жа Грета Димитрова, председателят на УС и изпълнителен директор на „Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България“ ЕАД г-н Валери Белчев, и г-н Илия Караниколов - заместник председател на УС и изпълнителен директор на Фонда.

Споразумението е важен етап от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. То дава възможност в България да продължи прилагането на един иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти. Средствата ще бъдат насочени към проекти за финансиране на инвестиции в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те града от националната полицентрична система, енергийна ефективност и регионалния туризъм на територията на цялата страна. Наред с това, заинтересованите лица, които осъществяват дейност в областта на регионалното и градско развитие (в т.ч. общини и общински предприятия), ще бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите. Средствата ще бъдат използвани за инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, културна инфраструктура, градска среда, както и в зони с потенциал за икономическо развитие, както и за интегриран градски транспорт.

„Стартирайки фонда ние очакваме да наберем като добавен ресурс от финансовия пазар минимум половин млрд. лв. за инвестиции“, посочи Павлова. Тя допълни, че важно условие е всеки проект, който ще кандидатства по програмата, да генерира нови работни места, да създава заетост и да привлича частен капитал с възможност да носи възвращаемост на средства, които да се реинвестират в нови подобни проекти. Като пример министърът посочи проекти за тържища и пазари, кино зали, медицински центрове, градски атракции и др.

Павлова напомни, че съгласно изискванията в програмния период до 2020 г., всяка оперативна програма трябва да задели ресурс за подобен тип финансови инструменти, с което ще се осигурят около 3 млрд.лв. за инвестиции чрез фонда на принципа на финансовия инженеринг. „Фондовете са бъдещето на европейското финансиране и ще са основен инструмент в плановия период след 2020 г.“, отбеляза регионалният министър. Тя изрази надежда Фонда да обяви максимално бързо процедурите за кандидатстване, както и да се изберат успешно фонд мениджърите – един за София и по един за Северна и Южна България.

Тя напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата "JESSICA" с 33 млн. евро и два фонда, които са довели до инвестиции от над 180 млн.лв.

Зам.-министър Деница Николова също подчерта ползите от финансовия инструмент, който дава допълнителна възможност на частния капитал да инвестира в обществено значими проекти с принос към обществото. „Даваме възможност значителен ресурс да бъде вложен по най-ефективния начин в проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради, визията на сградния фонд, подобряване на градската среда, парковите площи, проекти за градски транспорт за интелигентни системи и други проекти допринасящи за развитието на интелигентни градове.

Зам.-министър Николова отбеляза, че близо 10 млн.лв. са планираните инвестиции за развитие на туризма в София. За останалите региони средствата са разпределени пропорционално.

ФОТО ГАЛЕРИЯ

Обратно към списъка с Новини