Архив новини
20.03.2017 Управляващият орган на ОПРР публикува насоки на Министерство на финансите (МФ) за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 публикува насоки на Министерство на финансите (МФ), съгласно писмо № 91-00-96/15.02.2017 г. за прилагане на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.

Указанията са относно намаляване размера на задълженията на бенефициенти (общини) по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г.

Насоките на МФ, разясняват възможността за намаляване с 80 на сто на непогасени задължения/ главница/, неразплатени до 31 декември 2016 г., за дължими финансови корекции на бенефициентите – общини, отговарящи на изискванията.


Писмо с изх. № 91-00-96/15.02.2017 г. на Министерство на финансите за прилагането на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.
Обратно към списъка с Новини