Архив новини
22.03.2017 "Фонд мениджърът за финансови инструменти в България" ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по ОПРР 2014-2020
„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ (ФМФИБ) ЕАД стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на обществена поръчка за избор на финансови посредници за изпълнение на финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Пазарните консултации се базират на разработена от ФМФИБ индикативна техническа спецификация, публикувана на адрес: http://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/12-fond-za-gradsko-razvitie.

Срокът за получаване на предложения и коментари по индикативната техническа спецификация е 31 март 2017 г., 17:30 ч., на адрес: UDF_OPRG@fmfib.bg

За допълнителна информация и въпроси тел.: +359 (2 ) 801 40 50
Обратно към списъка с Новини