Новини
07.04.2017 Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020, утвърдиха Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020.

Детайлните правила, заедно със съгласувателна таблица с въпроси и отговори, получени по време на публикуването им за обществено обсъждане, можете да изтеглите ТУК

Обратно към списъка с Новини