Архив новини
05.06.2017 Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова ще участва в информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020
С провеждането на информационния ден по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” стартира изпълнението на разяснителна кампания за възможностите и начините на кандидатстване по процедурата в страната. Ще бъдат проведени още 2 информационни дни в Северна и Южна България, на които са поканени да присъстват представители на общини- конкретни бенефициенти по процедурата, както и експерти от Министерство на здравеопазването, чийто обекти също попадат в списъка с бенефициенти.

Информационният ден в Южна България ще се проведе на 8.06.2017 г. в изложбен експозиционен център „Флора“, град Бургас. В  Северна България информационният ден ще се проведе на 22 юни в град Велико Търново. Поканени са представители на Областните информационни центрове и медии от съответните региони, за да се осигури максимална публичност на процеса по кандидатстване и улеснят бенефициентите в подготовката на добри и качествени проекти. 

Процесът на деинституционализация стартира с приетия от Министерски съвет на 24 февруари 2010 г. политически документ ”Визия за деинституционализация на децата в Република България”. В него са посочени основните приоритети и мерки за закриването на институциите за деца с увреждания, паралелно с домовете за медико-социални грижи, предназначени за деца от 0-3 годишна възраст.

Процесът за деинституционализация на грижите за деца продължава и през настоящия програмен период чрез подкрепа на проекти по Приоритетна ос 5 на ОПРР 2014-2020 г. Предвиденият ресурс в подкрепа на изпълнението на политиката по настоящата процедура е 58 095 000,00 лв.


Обратно към списъка с Новини