Архив новини
27.06.2017 Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. се проведе в град София
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков откри в 9,30 ч. Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., което се проведе на 27 юни 2017 г., в гр. София, хотел „Сенс“ (бул. „Цар Освободител“ № 16), зала „Сенс”, ет. 1.

По време на заседанието беше представен Годишния доклад за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г., както и промяна в плана за оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В заседанието взеха участие експерти от УО на ОПРР и представители на Европейската комисия.
Обратно към списъка с Новини