Архив новини
24.08.2017 Актуализирани принципни насоки от Министерство на финансите за прилагане на разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Управляващият орган публикува актуализирани принципни насоки на Министерство на финансите съгласно прилагането на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г., относно намаляване размера на задълженията на бенефициенти (общини) по проекти с наложени финансови корекции, за програмен период 2007-2013 г.

Приложимите насоки отменят насоките, публикувани и предоставени с писмо с изх. № 91-00-96 от 15.02.2017 г. на Министерството на финансите.

Насоките на МФ са публикувани в рубриката „Изпълнение на ОПРР 2007-2013на интернет страницата на УО на ОПРР

Обратно към списъка с Новини