Архив новини
07.11.2017 Зам.-министър Деница Николова ще открие Десетото заседание на Kомитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще открие Десетото заседание на Kомитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. То ще се проведе на 7 ноември, от 09.30 часа, в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“. Участие в заседанието ще вземат представители на Европейската комисия, кметове на общини, бенефициенти на програмата, представители на държавни и неправителствени институции.

В дневният ред са включени информация за напредъка и актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и представяне, обсъждане и одобряване на изменение на критерии за подбор на операции по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР; по процедура "Регионална здравна инфраструктура" по Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" и по процедура "Развитие на туристически атракции" по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм". По време на заседанието ще бъде представена за обсъждане и одобряване Индикативна годишна работна програма за 2018 г. на ОПРР 2014-2020.
Обратно към списъка с Новини