Архив новини
24.04.2018 С малко над 10 млн. лева ще бъде възстановена представителната част на Западен парк в София по ОПРР 2014-2020
Одобреното проектно предложение „Възстановяване на Западен парк - представителна част, гр. София” е част от Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 (ОПРР). Общият размер на проекта е 10 939 995,34 лв., от които 8 549 999,32 лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя от ОПРР.

Основните строително-монтажни дейности по проекта са насочени към възстановяване на парка. Целта е благоустрояване му и паркоустройството на представителната му част с максимално запазване на автентичния му вид.  Ще бъдат обновени настилките, ще се изградят нови детски площадки, ще се подменят парковото обзавеждане, елементи от техническата инфраструктура и парковото осветление. Ще се изградят видеонаблюдение и поливни системи.

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки за подобряване на градската среда като част от изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София. Обектите на интервенция са разположени в определената от него зона за публични функции с висока обществена значимост и са част от Инвестиционната програма на Столична община.

Чрез реализацията на проекта ще се подобри цялостният облик на града, екологичните условия и парковата среда. В една от основните зелени зони на града – Западния парк, ще се подобрят възможностите за обучение, отдих, спорт и прекарване на свободното време на жителите и гостите на град София.
Обратно към списъка с Новини