Архив новини
07.06.2018 Промяна на Наредба № Н-3 на Министерство на финансите

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 информира всички свои бенефициенти, че от 01 юни 2018 г. е в сила изменение на   Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.  Изменението на наредбата е обнародвано в Държавен вестник, брой 44/29.05.2018 г.

Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество, влязла в сила от 01 юни 2018 г. е обнародвана в ДВ брой 44/29.05.2018 г.

Обратно към списъка с Новини