Архив новини
26.06.2018 Актуализиран е пакетът документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Извършена е актуализация на пакета отчетни документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. Направените промени в приложенията, включени в  пакета отчетни документи за отчитане изпълнението по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. са маркирани в цвят. Актуализацията е във връзка с влизането в сила от 01.06.2018г. на Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество. Обновеният пакет е публикуван в меню "Изпълнение на договори"/ под-меню "Указания за изпълнение на договори".

Обратно към списъка с Новини