Архив новини
31.08.2018 Министерство на регионалното развитие и благоустройството получи предварителен доклад за затваряне на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013!

В периода 2007-2013г. при изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ България имаше достъп до финансиране в размер на 3 131 821 211,89 лв.( 1 601 274 759 евро). В рамките на изпълнението на 1 105 (от които 2 проекта са обявени за нефункциониращи) проекта на територията на страната бяха подкрепени мерки и дейности за обновяване на градската среда и парковите пространства; градския транспорт; енергийната ефективност; пътната инфраструктура; превенция на риска от наводнения, както и стотици културни, туристически, социални и спортни обекти. С оглед отчитане на програмата и нейното финално приключване към ЕК в рамките на предвидените в европейското законодателство процедури беше изпратен окончателен доклад от страна на Управляващия орган в рамките на МРРБ на 31.03.2017 г. С писмо на ЕК от 28.08.2018г. е потвърдено, че финалното възстановяване на баланса от средства по програмата към министерство на финансите ще бъде осъществено до дни. С това, окончателния размер на усвоен ресурс по програмата достига до 95,48 % (2 990 млн. лв.).  На следваща стъпка се очаква и окончателното затваряне на програмата.

ОПРР 2007-2013 е поредната оперативна програма на национално ниво, която получава предварителен доклад за финално затваряне на отчетния програмен период. В рамките на структурата на одобрени за финансиране от ЕК оперативни програми за период 2007-2013 (ОПРР, ОПТ,ОПОС, ОПРЧР, ОПКБИ, ОПАК, ОПТП), общия бюджетен ресурс, с който разполагаше страната ни възлиза на 7 758 851 545 млрд. евро.

Полученият доклад е още едно доказателство за изградената и функционираща стабилна система за управление и контрол в Управляващия орган и МРРБ, за изграденото доверие и партньорство с ЕК и останалите европейски институции.


Обратно към списъка с Новини