Архив новини
07.09.2018 Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.


Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 г. относно отчитане на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в ИСУН 2020 - част I и II и пакета документи, свързани с отчитане на разходи по искания за плащане. Актуализацията е свързана с промяна на наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 г.

Обратно към списъка с Новини