Архив новини
22.10.2018 АКТУАЛИЗИРАНИ СА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ В ГД СППРР
С цел да се осигури законосъобразно и ефективно администриране на нередности по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Управляващия орган на ОПРР одобри нови актуализирани Вътрешни правила за администриране на нередности в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие".
Публикувани са в меню "Изпълнение на договори", под-меню "Сигнали за нередности" - "Финансови корекции".
Обратно към списъка с Новини