Архив новини
23.11.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
Във връзка с бедствията от периода 25-30 октомври 2017 г. е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на ЕС по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001.

Всички заинтересовани страни, а именно определените изпълнителни органи по схемата – Агенция „Пътна инфраструктура”, община Бургас и община Камено, имат възможност да изпратят коментари по съдържанието на документа в срок до 30 ноември 2018 г. на адрес PZaharieva@mrrb.government.bg, както и на G.Angelova@mrrb.government.bg

Коментари, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани. Проектът на изискванията за кандидатстване е публикуван в рубрика Актуални процедури/ ОПРР 2014-2020 на www.bgregio.eu
Обратно към списъка с Новини