Архив новини
20.12.2018 Проект на Изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз

Във връзка с получени коментари по публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г. са нанесени съответните корекции и е публикуван изменен пакет документи за кандидатстване.

Всички заинтересовани страни, а именно определените изпълнителни органи по схемата – община Бургас и община Камено, имат възможност да изпратят коментари по съдържанието на новия пакет документи в срок до 04 януари 2019 г. на адрес PZaharieva@mrrb.government.bg, както и на G.Angelova@mrrb.government.bg. Коментари, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Обратно към списъка с Новини