Архив новини
27.02.2019 Зам.-министър Деница Николова ще открие 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
В Пловдив ще се проведе 13-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР, г-жа Деница Николова на 28 февруари, от 14.00 часа, в зала „Пълдин“ на парк -хотел „Санкт Петербург“, Пловдив.

В рамките на заседанието ще бъдат представени информация за актуалното състояние на изпълнението на ОПРР, одобреното от ЕК изменение на оперативната програма, резултатите от извършения анализ на Рамката за изпълнение по приоритетните оси на програмата. Ще бъде представен също отчет за изпълнението на ГПД през 2018 г. и предвидените дейности за 2019 г. на Годишния план за действие на програмата в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

В петък, 1 март, от 09.00 часа, в зала „Пълдин“, членовете на комитета ще дискутират предложението за промяна на Индикативната годишна работна програма на ОПРР за 2019 г., изменението на Плана за оценка на оперативната програма, както и предложение на УО за разпределение и използване на спестен финансов ресурс по приоритетни оси на програмата.
Обратно към списъка с Новини