Архив новини
21.04.2020 Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната – Версия 3
Във връзка с обнародвано изменение (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 април 2020г.) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г., Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 публикува Версия 3 на Указанията към бенефициентите на програмата за сведение и изпълнение.

Целият текст на Указанията на УО на ОПРР, можете да прочетете тук.
Обратно към списъка с Новини