Архив новини
14.01.2021 Малко над 129 млн. лева е ресурсът за договаряне по новата Приоритетна ос 9 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Средствата по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на ОПРР 2014-2020 г. са осигурени от общия финансов ресурс по новия инструмент на Европейския съюз – REACT-EU, определени за България. Осигуреният ресурс по REACT-EU е в размер на 129 271 258,60 лева и допълва бюджета на ОПРР 2014-2020 за подкрепа на здравната система и справяне с кризи.

Приоритетна ос 9 по ОПРР 2014-2020 г. е програмирана от УО на ОПРР в отговор на разпространението на COVID-19 в страната. Със средствата ще се финансират проекти на Министерството на здравеопазването, което като бенефициент ще работи в партньорство с общините или общинските лечебни заведения за прилагането на адекватни мерки в условията на извънредна епидемична обстановка. Сред проектите, които ще се подкрепят са разкриване на сектори за лечение на коронавирус с нужното  медицинско и болнично оборудване. „Целта ни е да постигнем цялостно и пълно модернизиране на звената за лечение на пациентите с COVID-19“, посочи зам.-министър Деница Николова, по време на заседанието.

По новата приоритетна ос ще се финансират и мерки за повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология в София и Варна за диагностика на COVID-19. Освен тестове за коронавирус в двата центъра ще се доставят уреди за извличане на кръвна плазма, която се ползва за лечение на заболели от вируса.

През м. г. МРРБ пренасочи 40,4 млн. лв. ОПРР към Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с коронавируса в страната.

На заседанието, зам.-министър Николова, представи и информация за напредъка и актуалното състояние на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към 14.01.2021 г. програмата е изпълнена на 97.4 %, договорени са проекти за над 100% от общия бюджет, който е 3,1 млрд. лв., 62% са разплатените средства, а потвърдените и изплатени средства от страна на ЕК са 43%. Само за м. г. в условията на пандемия са сключени 126 договора за 400 млн. лв. „Програмата се изпълнява с ускорени темпове, няма никакви рискове от загуба на средства или неизпълнение на договорите“, посочи зам.-министър Николова. Въведено е и 100% електронно обслужване от страна на Управляващия орган, което максимално улеснява бенефициентите.

Г-жа Рейчъл Бюмонт, представител на  Генерална дирекция "Регионална и градска политика" в ЕК, приветства добрия напредък на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и посочи, че няма риск от неизпълнение на дейностите по нея, както и някакви заплахи или проблеми, свързани с работата ѝ.
Обратно към списъка с Новини