Новини
Над 94% от финансовия ресурс на ОП „Региони в растеж“ е договорен
08.03.2022 Над 94% от финансовия ресурс на ОП „Региони в растеж“ е договорен

„Над 94% от ресурса на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е договорен. Сумата е 2,96 млрд. лв. Реално разплатените средства са 67% или 2,109 млрд. лв.“ Данните съобщи Деляна Иванова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата. Иванова откри работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на въздействието на ОПРР 2014 - 2020 и подготовка на новата програма „Развитие на регионите 2021 - 2027“. Срещата се проведе в Ботевград.

Резултатите за текущото изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 показват, че тя се реализира успешно. Сключени са 761 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). От тях 293 са в процес на реализация, а изпълнението на останалите 468 е приключило, отчете заместник-министърът. „Обемът на договорените средства е добър резултат предвид факта, че програмният период приключва на 31 декември 2023 г. В оставащите по-малко от 2 г. до края на периода, ще мобилизираме всички отговорни лица по изпълнение на проектите, за да достигнем напълно целите на програмата“, коментира Иванова.

Зам.-министърът отбеляза, че през последната година е имало сериозни предизвикателства по изпълнението на ОПРР 2014 - 2020 г. Затова през последните два месеца са положени максимални усилия, за да се ускорят темповете на изпълнение и разплащането.

Деляна Иванова отбеляза, че във фокуса на Управляващия орган са нарастващите цени на строителните материали, като се търси механизъм за компенсиране. „Провеждаме конструктивен диалог с браншовите организации по проблема със значителното увеличение на цените на строителните материали. Работим усилено в тази посока, за да гарантираме успешно приключване на всички проекти“, подчерта тя.

Едновременно с изпълнението на настоящата регионална програма усилията са насочени и към структурирането и стартирането на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. Подготовката ѝ е на финален етап.

„Стартираме новия програмен период по-опитни и по-мотивирани, най-вече със съдействието на нашите партньори“, коментира заместник- министърът.

В оперативната програма до 2027 г. новост ще е прилагането на регионален подход и изпълнението на интегрираните териториални инвестиции. „Така целим постигане в значителна степен на процеса по децентрализация при вземането на решения за реализиране на приоритетни инвестиции на целевите територии. Водещ ще е принципът „отдолу-нагоре“. Това означава, че териториалните органи на регионално и общинско ниво в диалог и сътрудничество с местните общности ще участват във формирането и реализирането на визията за социално-икономическо развитие в населените места“, поясни заместник-министър Иванова. Тъй като прилагането на практика на интегрираните териториални инвестиции е новост за България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството проучва възможността за обмяна на опит с други страни, които са прилагали този подход в своите политики.

„Всички региони в страната ще получат по-целенасочена и ефективна подкрепа чрез проектите по Програма „Развитие на регионите“, увери Ангелина Бонева, главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ.

Бонева подчерта, че с подкрепата на ЕК се разработват по-ясни мерки и подходи, които ще облекчат бенефициентите. За всеки регион ще има и определено бюджетиране.

„Изработваме Национална карта, която ще ни покаже всеки регион от каква инфраструктура се нуждае – пътна, социална, здравна, която ще се съчетава и с подхода „отдолу-нагоре“. Разработват се и по-точни индикатори, които да проследяват ефективността на проектите и инвестициите“, заяви Бонева. Тя допълни, че общините, като основни партньори на ОПРР, ще имат достъп до средства за подобряване на административния капацитет, съгласно картата на нуждите на регионите. Обучението на експертите ще е в сътрудничество с международни партньори.


Обратно към списъка с Новини