Новини
Зам.-министърът на МРРБ и РУО на ОПРР, г-жа Деляна Иванова, представи изпълнението по ОПРР 2014-2020 г. на среща с ЕК
10.03.2022 Зам.-министърът на МРРБ и РУО на ОПРР, г-жа Деляна Иванова, представи изпълнението по ОПРР 2014-2020 г. на среща с ЕК

Разрешаването на сериозното предизвикателство, свързано с увеличените цени на строителните материали и суровините беше една от основните теми по време на Годишната среща за преглед на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В нея взеха участие заместник-министърът и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., г-жа Деляна Иванова, представители на Европейската комисия, и експерти от различни институции.

Ръководствата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите търсят съвместно решение за разработване и прилагане на методика за индексация на цените, с оглед реализиране на заложените дейности и постигане на целевите резултатите при изпълнение на проектите, обясни г-жа Иванова. Търси се най-добрият подход за комплексно решение на проблема, както и успешно приключване на ОПРР 2014-2020 г. и постигането на заложените стойности на индикаторите по нея. По време на дискусията беше обсъдена възможността за разработване на единна национална позиция, която да бъде съобразена със съществуващите изисквания. В тази връзка г-жа Агнес Монфред от ЕК, началник на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Главна Дирекция „Регионална и селищна политика“, ЕК, сподели, че този проблем засяга всички държави членки на ЕС, като на европейско ниво се работи активно с всички заинтересовани страни за разрешаване на казуса.

Заместник-министър, Деляна Иванова, отчете много добри темпове на изпълнение по ОПРР 2014-2020 г. 94 % от разполагаемия ресурс, или над 2,1 млрд. лв. е договорен, което е значителен резултат предвид факта, че програмният период приключва на 31.12.2023 г. Заместник-министър, Иванова увери присъстващите, че в оставащите по-малко от две години до края на програмния период ще бъдат положени максимални усилия, в дух на партньорство и сътрудничество, за постигане на заложените цели и индикатори по Програмата. По време на Годишната среща бяха отчетени резултатите от предприетите мерки от страна на МРРБ и ОПРР за подпомагане на здравната система от началото на пандемията преди 2 години. Зам.-министър Иванова отбеляза, че още в началото на пандемията са осигурени над 40 млн. лв. С тях са доставени 453 респиратори и 10 000 медицински пулсови оксиметъра, болнично оборудване, апарати за белодробна вентилация, специализирано оборудване за инфекциозни отделения. Доставени са лабораторни апарати за PCR изследвания, лабораторно оборудване, диагностика за първична и потвърждаваща диагностика, лични предпазни средства, дезинфектанти.  Чрез приоритетната ос „Подкрепа на здравната система за управление на кризи” е извършена реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за изграждане на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19. Модернизирани са държавни и общински лечебни заведения, центрове по трансфузионна хематология и др. Подпомогнати са 107 лечебни заведения и 2 лаборатории.

Ръководителят на Управляващия орган информира, че в процес на одобрение са още два проекта, насочени към здравната система с финансиране от 100 млн. лв. от ОПРР по  линия на REACT-EU.

Обратно към списъка с Новини