Новини
Два проекта по ОПРР 2014-2020 г. са включени в програмата на "Европа в моя регион" - „Преоткрий Русе: Градът на първите неща“
09.05.2022 Два проекта по ОПРР 2014-2020 г. са включени в програмата на "Европа в моя регион" - „Преоткрий Русе: Градът на първите неща“
На 9 май 2022 г., Денят на Европа, г-жа Агнес Монфре, началник на отдел България, Хърватия и Словения в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ към Европейската комисия, г-н Петър Христов, програмен мениджър на отдел България, Хърватия и Словения и г-н Пенчо Милков, кмет на община Русе, дадоха начало на   европейската регионална кампания в България „Европа в моя регион” и посетиха реновираните обекти по ОПРР 2014-2020 г. и други програми в Русе. На събитието присъстваха представители на регионалния отдел на ГД СППРР.

Г-жа Монфре и г-н Христов представиха ключовите аспекти на информационната кампания в контекста на Деня на Европа и анонсираха предстоящата кампания „Лов на съкровища”, като част от инициативата „ЕС в моето училище“. До 30 май 2022 г. в област Русе ще се популяризират емблематични места и проекти, обновени с европейски средства като част от инициативата „Европа в моя регион“.

Два проекта, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в града, са откроени спрямо приноса си. По проект "Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих" е благоустроена централна градска зона на град Русе и прилежащите ѝ пространства. Инвестициите възлизат на малко над 16,5 млн. лв. По другия проект на ОПРР 2014-2020 г. са ремонтирани пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства, на обща стойност над 9 млн. лв.

***

„Европа в моя регион“ е комуникационна инициатива, която има за цел да представи действията на ЕС за регионите в цяла Европа. Заедно с регионите - партньори и финансираните от ЕС проекти се създава възможност на гражданите да се запознават директно с постиженията на проектите в близост до тях. „Европа в моя регион“ е също така възможност за изграждане на партньорства между регионите с цел провеждане на регионални кампании с местна насоченост, предлагащи развлекателни дейности в близост до популярни места, които са част от регионалната идентичност. Очаква се до 2023 г. близо 40 подобни проекта да бъдат организирани и популяризирани в 8 целеви държави: България, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия и Румъния. Всяка регионална кампания включва проекти и места, с които местните хора се гордеят. Идеята е тези уникални места да станат притегателни центрове за туристи, ученици, посетители от целия ЕС.

Повече информация за кампанията може да откриете на следния линк: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion/
Обратно към списъка с Новини