Новини
Повече от 1,2 млрд. лв. са заложените средства за развитие на СЗР по европейските програми, които МРРБ управлява за периода 2021-2027 г.
07.06.2022 Повече от 1,2 млрд. лв. са заложените средства за развитие на СЗР по европейските програми, които МРРБ управлява за периода 2021-2027 г.
Повече от 1,2 млрд. лв. са заложените средства за развитие на  СЗР по европейските програми, които МРРБ управлява за периода 2021-2027 г. От тях 766 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитието на градските центрове по Програмата за „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Това съобщи във Видин, г-жа Ангелина Бонева – главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ. Тя заедно с  Десислава Георгиева  - директор на Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", и експерти от МРРБ представиха възможностите на новите програми с европейско финансиране пред заинтересованите страни от региона - кметове на общини, представители на неправителствени, граждански и бизнес организации и др.
Г-жа Бонева отбеляза, че Видин и Плевен, като  центрове на растеж в Северозапада, ще имат достъп до бюджет от 216 млн. лв., който ще финансира на конкурентен принцип проекти за интегрирано градско развитие. Допустими ще са самостоятелни проектни предложения или партньорски проекти на територията на общината, както и проекти на партньори от двата центъра. За общините Враца, Ловеч, Лом и Монтана  от програмата са предвидени 550 млн. лв. по приоритета за Интегрирано териториално развитие на регионите.
„За разлика от предходните програми, сега даваме шанс региона сам да предложи най-важните проекти, това от което местната общност има най-голяма нужда, но същевременно ще развие икономиката и ще повиши стандарта на живот. Залагаме изключително много на партньорството, ролята на Регионалните съвети за развитие и градивните идеи“, отбеляза Ангелина Бонева. Тя допълни, че програмата ще продължи да подкрепя развитието и обновяването на градската среда, спортна, културна и туристическа инфраструктура, пътната инфраструктура, градската мобилност, подобряване на околната среда и др.
„Видин разполага с много и специфични природни дадености и ресурси, които трябва да бъдат детайлно обсъдени и да бъдат включени в новите проектни идеи за финансирани през следващия програмен период 2021-2027 г.“, коментира още г-жа Бонева. Определянето на местните приоритети и ключови идеи за регионa, трябва да започне и да бъде направено след широко обществено обсъждане и консенсус между местните общности в сътрудничеството с всички заинтересовани страни и партньори. „Само по този начин ще се изпълни на практика целта на новата ПРР 2021-2027 г. – да бъде подготвена от регионите за регионите“, каза в заключение г-жа Ангелина Бонева.

Северозападна България ще има достъп и до близо половин милиард лева за проекти по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия и Румъния, стана ясно от думите на Десислава Георгиева.  Около 75 млн. лв. са средствата по програма ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A България – Сърбия, като за тях могат да кандидатстват организации от  Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил. Сред приоритетите на програмата е подкрепата за микро, малки и средни предприятия, като ще се финансират мерки за  внедряване на  нови технологични решения, водещи до намаляване на себестойността на предлаганите от тях продукти или услуги, повишаване на качеството и достъп до нови пазари. 
Предвидени са и мерки за подкрепа на социалния и икономическия растеж на икономиката и туризма. Значителни средства ще бъдат инвестирани  по стратегическия проект за подготовка на населението за реакция при кризи и повишаване на капацитета на службите за бързо реагиране в трансграничния регион, по който партньори са противопожарните служби на двете страни и Национална асоциация на доброволците в Република България, обясни Георгиева.  Близо 407 млн. лв. е ресурсът за проекти по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 г. 
Сред стратегическите приоритети на програмата са подобряването на условията за навигация по р. Дунав, инсталиране на интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката, както и подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация на гаров комплекс Русе. По програмата ще се реализира и велосипедния маршрут EuroVelo 6, който  по поречието на Дунав ще свърже Видин и Силистра и ще даде шанс за подкрепа на различни дейности по трасето за велосипеди, които да повишат привлекателността на региона и неговото социално-икономическо развитие, чрез подкрепа на малки и средни предприятия, подкрепа на обекти с туристически потенциал, обособяване места за отдих, къмпинги, и др.
Програмата гарантира и инвестиции в икономическа конкурентоспособност на местния бизнес, достъп до нови пазари и създаване на работни места в трансграничния район. Георгиева информира, че вече има отворени покани за подаване на проектни идеи за  модернизиране на образователната и екологична инфраструктура. По програмата ще се реализират и други стратегически проекти - укрепване на способностите за реагиране при бедствия и за наблюдение и подготовка за извънредни ситуации свързани с водите.  Регионът на Северозападна България ще получава подкрепа и от програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество - Дунавски регион 2021-2027; , Евро-Средиземноморски басейн 2021-2027 (Euro-MED) и Интеррег Европа 2021-2027, УРБАКТ IVБ.

По време на срещата бяха представени и проектите, които МРРБ ще финансира чрез Плана за възстановяване и устойчивост - Енергийна ефективност в нежилищни сгради, Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и „Зелена“ мобилност.

Галерия

Презентациите от събитието във Видин може да изтеглите от тук


Обратно към списъка с Новини