Архив новини
Проект на Насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“
26.08.2022 Проект на Насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“
С цел максимална информираност, публичност и прозрачност при предоставяне на средства на крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост и в изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. на МС за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, Ви информирам, че МРРБ публикува проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ за обществено обсъждане. 

Коментари и предложения по проекта на Насоки и пакета документи към тях могат да бъдат изпращани до ГД СППРР на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 25.09.2022 г. включително.

Проект на Насоки и пакет с документи към тях могат да бъдат намерени тук


Обратно към списъка с Новини