Новини
Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на СЗР за периода 2021-2027 г.
20.09.2022 Приета е Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на СЗР за периода 2021-2027 г.

„Приемането на Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) е изключително важна стъпка за изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и на Националния план за възстановяване и устойчивост“, заяви по време на заседанието на РСР на СЗР, г-жа Десислава Георгиева, заместник–министър на регионалното развитие и благоустройство и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г. Заместник-министърът подчерта на заседанието пред членовете на РСР, че усилията на всички оттук нататък трябва да бъдат насочени към изпълнението на ИТСР и допълни, че не трябва да се забравя, че секторният подход за финансиране на проекти вече не е достатъчен и пълноценен за развитие на регионите. Заради това през новия програмен период 2021-2027 г. европейските инвестиции ще бъдат насочени за интегрирано развитие на териториите.

По време на заседанието на РСР, председателствано от кмета на община Враца, г-н Калин Каменов, беше представена и одобрена ИТСР на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г. ИТСР на СЗР е преминала необходимата процедура по екологична оценка и в нея са отразени получените коментари от проведените обществени обсъждания, както и от секторните ведомства, с идентифицираните нужди на региона, обясни г-н Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в Главна Дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ. В представения окончателен проект на ИТСР са отразени получени предложения от обсъжданията със заинтересовани страни в региона.

ИТСР предоставят стратегическата рамка за реализиране на инвестиции през новия програмен период и са разработени съгласно подход, който осигурява необходимата гъвкавост при идентифициране и подготовка на проектни предложения за комбиниране на финансиране от фондовете на ЕС, публичен и частен капитал, каза в заключение г-жа Десислава Георгиева, заместник-министър на МРРБ. Заседанието на Регионалния съвет за развитие на СЗР е първото от поредицата заседания на регионално ниво за одобрение на интегрираните териториални стратегии, като утре ще бъде проведено онлайн заседание на РСР на Североизточния регион за планиране. Заседанията ще продължат през следващата седмица - на 27 и 28.09. 2022 г. и ще приключат в началото на месец октомври (4.10 и 06.10.2022 г.).

С приемането на ИТСР на 6-те региона за планиране ще приключи важната процедура по стратегическа подготовка за новия програмен период и ще бъде даден старт на практическото изпълнение на инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

Финалната стъпка за одобрение на проектите на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Обратно към списъка с Новини