Новини
Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион одобри водещия документ, който ще напътства развитието му до 2027 г.
06.10.2022 Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион одобри водещия документ, който ще напътства развитието му до 2027 г.

В началото на заседанието на РСР на Югозападния регион (ЮЗР) заместник-министърът на МРРБ, г-жа Десислава Георгиева, поздрави участниците за активното участие в процеса на подготовка и консултиране, който са преминали, за да се изготви Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на региона. „Различните гледни точки на много заинтересовани страни са взети под внимание и обобщени, за да се получи един фокусиран документ с най-важните приоритети за региона“, допълни заместник –министър Георгиева и благодари на всички, които са се включили в това начинание. Този стратегически документ „отключва“ финансирането в областта на регионалното развитие през новия програмен период 2021-2027 г., поради което одобрението му е от изключително значение.

Визията за региона, заложена в ИТСР, е свързана с развитие на потенциала на териториите в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София - Столична община, с общо 52 общини за достигане на достойно място сред европейските райони. „С оглед на това многообразие от общини с различна степен на развитие (малки и селски общини, големи градове), очакванията към ЮЗР са големи, включително да бъдат реализирани различни видове партньорства и проекти в сътрудничество, в това число ИТИ“, допълни  Ивайло Стоянов, началник на отдел „СПП“, при представяне на проекта на ИТСР по време на заседанието. Избраните стратегически приоритети вкючват подкрепа на регионалните потенциали за устойчив растеж, инвестиране в човешкия капитал и преодоляване на регионалните дисбаланси, както и по-добра свързаност и устойчивост на региона. „За постигането им, ще бъдат необходими приблизително 1,5 млрд. лв., които могат да бъдат осигурени чрез привличане на различни финансови инструменти и средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“, допълни Ивайло Стоянов по време на заседанието.

Председателят на РСР, г-н Петър Паунов, кмет на община Кюстендил, обърна внимание, че разработената стратегия съдържа индикативни проекти, като се задава само общата рамка за развитие на региона, което позволява гъвкавото ѝ изпълнение.

Заместник-министър Георгиева напомни, че стратегията дава възможност за финансиране от много различни източници, което представлява допълнителна възможност за изпълнение на проектите.

Финалната стъпка за одобрение на всички проекти на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

 

Обратно към списъка с Новини