Новини
Бързо и устойчиво развиващ се Северен централен регион с млади хора и бъдеще
07.10.2022 Бързо и устойчиво развиващ се Северен централен регион с млади хора и бъдеще

Визията за развитие на Северен централен регион (СЦР) в ИТСР беше представена на онлайн заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР), проведено на 06.10.2022 г. и председателствано от г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово. „Северен централен регион - бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация“. Тази визия за региона е разработена след редица обществени обсъждания и допитвания в региона, за да бъде най-точно формулирана и отразена в най-важния стратегически документ за следващия програмен период, обясни Ивайло Стоянов, началник на отдел „СПП“ при представяне на ИТСР.

В началото на заседанието на РСР на Северния централен регион заместник-министърът на МРРБ, г-жа Десислава Георгиева, поздрави участниците за активното участие при подготовката и консултирането на стратегията, така че да се изготви този добре фокусиран документ, с включени предложения на много заинтересовани страни за най-важните приоритети на региона. Заместник–министър Георгиева допълни, че за да бъдат реализирани представените стратегически приоритети – за постигане на икономически подем и трансформация; развитие на човешкия потенциал и социален растеж, както и устойчиво териториално развитие и свързаност, е необходимо всички да работят в партньорство и сътрудничество. За постигането на приоритетите ще бъдат необходими приблизително 1 млрд. лв., които могат да бъдат осигурени чрез привличане на различни финансови инструменти и средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.“, коментира Ивайло Стоянов по време на заседанието.

Председателят на РСР, г-жа Таня Христова, обясни, че изпълнението на стратегията зависи от активността и мотивираността на всички, за да се постигне балансирано развитие и да се преодолеят всички негативни тенденции в СЦР.

Заместник-министър Георгиева напомни, че стратегията е само рамкова, достатъчно гъвкава и даваща свобода на всички, като за първи път на регионално ниво могат да бъдат избирани и подреждани приоритетите и да се направляват инвестициите, така че да се финансират най-важните ключови проекти за региона.

С приемането на ИТСР на СЦР вече всички интегрирани териториални стратегии за развитие на 6-те региона за планиране в България са одобрени от съответните регионални съвети.

Финалната стъпка за одобрение на всички проекти на ИТСР е внасянето им за разглеждане и одобрение от страна на Министерски съвет.

Обратно към списъка с Новини