Новини
Управляващият орган изпрати Програма „Развитие на регионите“ за   одобрение от Европейската комисия
16.11.2022 Управляващият орган изпрати Програма „Развитие на регионите“ за одобрение от Европейската комисия

Управляващият орган изпрати финален вариант на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет, за окончателно одобрение от Европейската комисия.

С предвидените средства в размер на над 3,6 млрд. лв. ще се реализират проекти за интегрирано градско и регионално развитие, с фокус върху 50 общини в шестте региона на ниво 2. Основните инвестиции ще се осъществяват в съответствие със заложените цели и приоритети в одобрени от Министерски съвет, днес, 16 ноември 2022 г., Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво.

Планираните мерки са насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и сигурност на обществените пространства, както и мерки за насърчаване на икономическата активност.

Обратно към списъка с Новини