Архив новини
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОПРР 2014-2020
23.02.2018 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОПРР 2014-2020
Срокът за коментари и предложения е 13.03.2018 г.
Договори за 151 млн.лв по 4 проекта на Столична община по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 бяха подписани днес
21.02.2018 Договори за 151 млн.лв по 4 проекта на Столична община по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 бяха подписани днес
Договорите бяха подписани от зам.-министър на МРРБ- г-жа Деница Николова и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София
Актуализирани принципни насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 83, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Р България за 2018 г.
16.02.2018 Актуализирани принципни насоки за прилагане на разпоредбата на чл. 83, ал. 3 от Закона за Държавния бюджет на Р България за 2018 г.
на Министерство на финансите съгласно прилагането на разпоредбата на чл.83, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г.
До края на месец април 2018 г. ще бъдат обявени 3 нови процедури за кандидатстване по ОПРР 2014-2020
07.02.2018 До края на месец април 2018 г. ще бъдат обявени 3 нови процедури за кандидатстване по ОПРР 2014-2020
Това стана ясно по време на 11-то заседание на КН на ОПРР, проведено в град София на 06.02.2018 г.
Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05.02.2018 г.
06.02.2018 Регистрирани нередности и наложени финансови корекции към 05.02.2018 г.
Представяне на актуална информация относно Регистрирани нередности и наложени финансови корекции по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ще се проведе в София
05.02.2018 11-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 ще се проведе в София
Заседанието ще се проведе на 06.02.2018 г. в хотел "Маринела", зала "София-1"
Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018г.
02.02.2018 Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2018г.
Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2018 г.
Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 6 „Регионален туризъм“
24.01.2018 Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 6 „Регионален туризъм“
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ е публикуван за обсъждане
Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
22.01.2018 Актуализирани са Инструкция за Междинните звена и Вътрешни правила за работа на оценителни комисии по ПО 1
Актуализираните документи са публикувани в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“
Одобрен е първият проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.01.2018 Одобрен е първият проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Над 41 млн. лв. ще бъдат предоставени по ОПРР за подобряване на градска среда в столицата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |