Архив новини
Публикуванo е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
17.08.2017 Публикуванo е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Публикуваното изменение на ИГРП на ОПРР 2014-2020 г. е от месец август 2017 г.
ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР
14.07.2017 ФМФИБ публикува доклад от пазарните консултации за ФГР
След приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“ по ОПРР, ФМФИБ събра реакциите от пазарните участници и ги обобщи в доклад
Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. се проведе в град София
27.06.2017 Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. се проведе в град София
Заседанието на КН на ОПРР се проведе в зала "Конферентна", хотел "Сенс" от 9,00 ч.
Презентации от събитие организирано от Мрежата за градско развитие към ЕК, съвместно с ГД ГРР в МРРБ.
23.06.2017 Презентации от събитие организирано от Мрежата за градско развитие към ЕК, съвместно с ГД ГРР в МРРБ.
Основната цел на събитието беше обмен на идеи и добри практики, както и практически дискусии, свързани с изпълнението на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие на проектите за устойчиво градско развитие
Информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." се проведе във Велико Търново
23.06.2017 Информационен ден на тема "Напредък по финансовите инструменти по ОПРР 2014-2020 г." се проведе във Велико Търново
До края на годината общините и бизнеса ще имат достъп до 370 млн.лв. под формата на преференциални кредити за благоустрояване, развитие, туризъм и атракции
Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова ще участва в информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020
05.06.2017 Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Деница Николова ще участва в информационен ден „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на ОПРР 2014-2020
Информационният ден ще се проведе днес, 5.06.2017 г. от 9.00 ч. в хотел „Рамада“, зала „Опал“, в София
Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
31.05.2017 Съгласуване на проектите на конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001- 5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” с МТСП
Информация и указания са публикувани в рубриката "Кандидатстване" на сайта на ОПРР
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19.05.2017 Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Заповедта е в сила от 15.05.2017 г.
Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
04.05.2017 Важно!!! Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.
Изменението на Индикативната Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г. е в сила от месец април 2017 г.
УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
03.05.2017 УО на ОПРР 2014-2020 обяви процедура за кандидатстване по ПО 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
Пакетът с документи за кандидатстване е публикуван в рубрика "Актуални схеми"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |