Архив новини
Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР ще се проведе на 12 май 2016 г. в град Велико Търново
09.05.2016 Петото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР ще се проведе на 12 май 2016 г. в град Велико Търново
Заседанието ще се проведе в музей „Възраждане и Учредително събрание“ в гр. Велико Търново от 09:00 ч.
"На лов за съкровища“ в европейските региони – открийте ги и в България!
06.05.2016 "На лов за съкровища“ в европейските региони – открийте ги и в България!
Два са обектите в нашата страна, а наградата за победителя е пътуване за двама до една от европейските столици
Одобрени са първите проектни предложения по процедура BG16RFOP001-7.001  „Регионални пътища“
04.05.2016 Одобрени са първите проектни предложения по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
Управляващият орган одобри четиринадесет проектни предложения, подадени по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“, с конкретен бенефициент АПИ
Подписване на споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по ОПРР 2014-2020 г.
26.04.2016 Подписване на споразумение за реализация на Инвестиционната програма на Столична община, финансирана по ОПРР 2014-2020 г.
Инвестиционната програма на Столична община е по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
19.04.2016 Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
Новият междинен срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 31 юли 2016 г.
Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
14.04.2016 Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри Инвестиционната програма на Столична община по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
В София ще се проведе информационна среща по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
11.04.2016 В София ще се проведе информационна среща по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
На 12 април 2016 г., в гр.София, резиденция „Бояна“, от 11 ч., ще се проведе информационна среща по повод анализ на резултатите след изтичане на междинния срок за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОПРР 2014-2020 г.
166,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България
06.04.2016 166,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България
на 06.04.2016 г. УО на ОПРР проведе информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за професионалните училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.003
05.04.2016 Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.003
Във връзка с получени коментари от Министерство на финансите Управляващият орган публикува изменение на пакета документи за кандидатстване по процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
05.04.2016 Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
Управляващият орган одобри проектно предложение „Реконструкция и модернизация на НУИ „Добри Христов"- гр.Варна”, подадено по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“, с конкретен бенефициент МК
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |