Архив новини
Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) е в сила от 15 април 2016 г.
28.03.2016 Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) е в сила от 15 април 2016 г.
Откритите преди 15.04.2016 г. обществени поръчки се довършват по стария ред и по действащия в момента Закон за обществените поръчки (ЗОП)
Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.  се проведе в София
22.03.2016 Информационен ден по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. се проведе в София
Информационният ден се проведе на 23.03.2016 г. от 14:00 ч. в хотел „Хилтън“, София
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
26.02.2016 Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
Управляващият орган обявява процедура предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Покана за кандидатстване за награди Regiostars 2016 на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
23.02.2016 Покана за кандидатстване за награди Regiostars 2016 на Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия
Заявленията за участие могат да бъдат подавани до 15.04.2016 г.
УО на ОПРР организира обучение на членовете на междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения
22.02.2016 УО на ОПРР организира обучение на членовете на междинните звена по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за оценка на проектни предложения
Обучението ще се проведе на 24 - 26 февруари 2016 г. в град София
Подписано е първото Споразумение за изпълнение на Инвестиционната програма на община Пловдив
25.01.2016 Подписано е първото Споразумение за изпълнение на Инвестиционната програма на община Пловдив
Първата одобрена Инвестиционна програма е по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г
УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
19.01.2016 УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Крайният срок за получаване на коментари е 26.01.2016 г., включително
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова откри Годишното информационно събитие на ОПРР
11.12.2015 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Деница Николова откри Годишното информационно събитие на ОПРР
Конференцията се проведе в „Централния военен клуб“, град София
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова ще открие Годишното информационно събитие на ОПРР
10.12.2015 Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова ще открие Годишното информационно събитие на ОПРР
Конференцията ще се проведе на 11.12.2015 г. от 11,00 ч. в „Централен военен клуб“, в София
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |