Архив новини
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
03.12.2015 ВАЖНО! Публикувана е Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2016 г.
Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри Индикативна Годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2016 г.
Европейската комисия разработи интерактивна платформа за предложения, коментари, дискусии за опростяване на мерките за прилагане на ЕСИФ фондовете
01.12.2015 Европейската комисия разработи интерактивна платформа за предложения, коментари, дискусии за опростяване на мерките за прилагане на ЕСИФ фондовете
Целта на интерактивната платформа е осигуряване на по-широка дискусия за опростяване на процедурите
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
01.12.2015 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
Управляващият орган публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова ще открие IV-то заседание на KН на ОПРР
30.11.2015 Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР, г-жа Деница Николова ще открие IV-то заседание на KН на ОПРР
Комитетът за наблюдение ще се проведе на 02.12.2015 г. от 9,00 ч. в "Гранд хотел София", зала "София"
Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 6,4 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията от януари 2015 г.
23.11.2015 Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта от 6,4 млн. евро от фонд „Солидарност“ за наводненията от януари 2015 г.
Европейката комисия прие решение за изпълнение, въз основа на което помощта ще бъде преведена по сметката на МРРБ
ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР
12.11.2015 ВАЖНО!!! ДО ВСИЧКИ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОПРР
Променя се обхвата на бенефициенти и плащания, допустими за авансово финансиране, съгласно ДДС 6/2011 г.
Публикуван е Доклад от национално проучване за определяне на цената на времето
11.11.2015 Публикуван е Доклад от национално проучване за определяне на цената на времето
Резултатите имат хоризонтален характер и са приложими за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ за инфраструктурни проекти
Важно!! Публикувано е Ръководство за специалисти за избягване на най-честите грешки, допускани при обществени поръчки в проекти, финансирани от ЕС
09.11.2015 Важно!! Публикувано е Ръководство за специалисти за избягване на най-честите грешки, допускани при обществени поръчки в проекти, финансирани от ЕС
Ръководството е изготвено от Европейската комисия, съвместно с Европейската инвестиционна банка
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
09.10.2015 Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
УО на ОПРР публикува за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |