Архив новини
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
23.07.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 23.07.2019 год.
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
04.07.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 04.07.2019 год.
Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване
18.06.2019 Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към края на 2019 г. по правилото за автоматично освобождаване
Това стана ясно по време на 14-тото заседание на КН на ОПРР на 18.06.2019 г. в София
Заместник-министър Деница Николова ще открие 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
17.06.2019 Заместник-министър Деница Николова ще открие 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
КН на ОПРР ще се проведе в резиденция "Бояна", град София
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
10.06.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 10.06.2019 год.
44 млн. от Оперативна програма „Региони в растеж“ се инвестират в Габрово до 2020 г.
28.05.2019 44 млн. от Оперативна програма „Региони в растеж“ се инвестират в Габрово до 2020 г.
Обновени са всички училища и детски градини в града
Кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“ с обекти недвижими културни ценности, държавна собственост.
28.05.2019 Кандидатстване по процедура „Развитие на туристически атракции“ с обекти недвижими културни ценности, държавна собственост.
процедура BG16RFOP001-6.002
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
28.05.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 28.05.2019 г.
Одобрен е първият проект с комбинирано финансиране по ОПРР
21.05.2019 Одобрен е първият проект с комбинирано финансиране по ОПРР
Проектът на Община Видин „Реставрация и адаптация на синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е одобрен за финансиране в рамките на Приоритетна ос 6 на ОПРР
Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
13.05.2019 Публикувана е ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие"
с актуална информация към 13.05.2019 год.
Предишни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |